7 Aralık 2018 Cuma

MUZAFFER MEMLÜK SULTANI SEYFEDDİN KUTUZ

Kutuz köken itibarı ile Celaleddin Harzemşah'ın yeğenidir ve Türk asıllıdır. 1259 yılında Memlük tahtına çıkmıştır ve 1 yıl gibi kısa bir süre tahtta kalmıştır. Ama bu süreye çok icraat sığdırdığı ortadadır. Doğum tarihi kesin olmamakla birlikte ölüm tarihi 24 Ekim 1260 şeklindedir.

berceste yazılarMemlük Sultanı kısa süre önce karısı Şecer-Üd-Dürr tarafından katledilmiş ve yerine çocuk yaşta  ki oğlu Mansur Ali geçmişti. Mansur Ali'nin saltanatı sırasında ufukta tehlikelerin en büyüğü gözükmüştü. Moğollar yakıp yıkarak geliyorlardı ve hiç bir güç onları durdurmaya yetmiyordu. Kısa sürede Bağdat'ı ele geçirdiler ve Abbasi Halifesini korkunç bir şekilde katlettiler. Kaosun ve korkunun hakim olduğu o anda saltanat naibi olan Kutuz öne çıktı. Zor zamanlar güçlü adamlara ihtiyaç duyardı. Şimdi zaman hiç olmadığı kadar zorluydu ve Kutuz güçlüydü. Mansur Ali'ye inancı olmayanlar onu devirdi ve taht Kutuz'a geçti.

1260 senesinde Sultan Kutuz bu tehdit ile Ayn Calut'ta yüzleşti. Burası Moğol ordusunun ilk kez yenilgiyi tadacağı yerdi. Sultan Kutuz'un başarılı yönetimi ve stratejileri sayesinde zafer kazanılmıştı. Ayrıca öncülerin başında ki Baybars'ın da katkıları unutulmamalı.Zaferden sonra Moğollar ile iş birliği içinde ki Haçlı ve Ermenileri de cezalandırdı. Memlük topraklarını genişletti. Bu olaylar karşısında cümle alem şaşkındı. O gün tarihin seyri değişmişti. Moğolların talihi tersine dönmüştü. İşe bakın ki talihi ters dönen sadece Moğollar değildi. Sultan Kutuz zirveyi yaşamış ve artık düşme zamanı gelmişti.

Savaş alanında Baybars ismi öne çıkmıştı. Hatta o kadar öne çıkmıştı ki neredeyse Kutuz ismi unutulmuştu. Savaştan önce Baybars'a Halep valiliği vadedilmişti. Baybars vaadin yerine getirilmesini talep ediyordu. Sultan Kutuz ise durumdan rahatsızdı. Baybars'ın başarılı bir general olduğu ortadaydı ve gerek halkın olsun, gerek devlet erkanının olsun sevgi ile saygısını kazanmıştı.  Sultan Kutuz Baybars'ı bir tehdit olarak gördü ve bir av merasimi tertip etti. Niyeti Baybars'ı öldürmekti ama kendi kurduğu tuzağa düşmüştü. Av partisinde Baybars tarafından suikaste uğradı ve öldü. Yalnız burada bir parantez açmak lazım. Bu av partisini Baybars mı tertip etti yoksa Kutuz mu etti net bir şey söylemek zordur.